Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2019

2381 b2ac 500
Zgon, Mazury 
Reposted fromSylvka Sylvka

August 23 2019

Weird lights.
Reposted fromnuwanda nuwanda

July 30 2019

1271 49dc 500
Reposted byJessSilenteBrainyewisiaSilentForestmr-absentia
1270 3b9e 500
Reposted byBrainyinto-blackgdaankaniedoskonaloscdrinque
1269 465f 500
Reposted bykudlatyBrainythetempleniskowoMountainGirlnieobecnosccosetteWlodara
1268 80ac 500
Reposted bykudlatyBrainyniskowojeszczeniepodprzykrywkadivifalkaaabsurdalnawaniliowaa
1267 5c29 500
Reposted bykudlatyBrainy
1266 84b5 500
Reposted bykudlatyBrainysweetchocolatelonely-girl
1265 0926 500
Reposted byBrainy Brainy
1264 a10b 500
Reposted byBrainyniedoskonalosc

July 19 2019

9359 86f6 500

June 25 2019

🌳
Reposted fromnuwanda nuwanda

April 25 2019

March 22 2019

March 06 2019

'To nie jest kraj dla ludzi o delikatnej skórze. Jeśli ktoś ma skłonności do depresji, nie lubi ciemności i deszczu, to dajemy takiemu komuś najwyżej rok. Islandia zweryfikuje wszystko, co ze sobą przywiozłeś: nadzieje, obawy, zapas gotówki, nawet miłość. Jeśli będziesz się wahać, ten kraj nie da ci szans.' 
Berenika Lenard – Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii 
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
'Islandia zweryfikuje wszystko' - Szepty Kamieni.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Hallgrímskirkja.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
6129 63ea 500
Mont Saint-Michel, France
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl